R&D Trong Thủy Sản

Rất nhiều các nghiên cứu nhằm cải thiện giống cá tra đã chỉ ra được thế mạnh trong vận hành việc kinh doanh nông nghiệp với chuỗi tích hợp hoàn chỉnh và đóng một phần quan trọng trong việc đưa PAN đến với vị trí hàng đầu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
Các hoạt động nghiên cứu chính về thủy sản bao gồm:
- Nghiên cứu về dinh dưỡng- thức ăn tự nhiên: Xác định các yêu cầu chế độ ăn dành cho cá ấu trùng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng của chúng
- Ươm giống: Ứng dụng công nghệ ươm cá tra mật độ cao trên bể ximăng, bể lót bạt ít sử dụng nước, nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm bệnh, nâng cao năng suất, tỷ lệ sống và chất lượng cá giống ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Bệnh cá: đưa ra các biện pháp phòng bệnh, giảm nguy cơ bệnh cá và giảm thiểu tác động của môi trường lên nuôi trồng thủy sản (như ứng dụng của vắc-xin và thuốc kháng sinh tự nhiên để ngăn chặn bệnh lên cá).
- Các giải pháp nuôi trồng hiệu quả: như sử dụng hệ thống tuần hoàn (RAS) trong nuôi trồng cá giống tăng tỷ lệ sống giảm thiểu bệnh cá cho cá tra.
- Chế biến: Mở rộng và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng trong thủy hải sản, ứng dụng các công nghệ chế biến tiên tiến, áp dụng nghiêm ngặt các quy trình sản xuất theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng sản phẩm cá tra, nghêu… phải đáp ứng được các yêu cầu chuẩn mực do các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức FAO, WHO, Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Ủy ban Codex- Codex Alimentarius Commission, CAC) đưa ra đồng thời phải đáp ứng thêm các yêu cầu phi chuẩn mực như GlobaGAP, ASC,....


Back to Top