Các Đối Tác Trong Nghiên Cứu và Phát Triển

Với định hướng tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, áp dụng công nghệ cao tạo ra các sản phẩm có giá trị, Tập đoàn PAN đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu – phát triển. Chúng tôi coi đây là cốt lõi và thế mạnh để đem lại sự thành công của Tập đoàn. Để duy trì và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập đoàn không ngừng tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước cũng như các đối tác chiến lược giàu kinh nghiệm trong ngành.

Các đối tác trong nước:

   
Các đối tác nước ngoài:


Back to Top