R&D

Tổng Quan:

Hoạt động nghiên cứu góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (TPG). Đội ngũ nghiên cứu TPG bao gồm các chuyên gia được đánh giá cao trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam. Chúng tôi hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. R&D tập trung phát triển các sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, giàu dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu. R&D cũng nhằm mục đích phát triển sản phẩm và cải tiến quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Back to Top