Cam kết phát triển bền vững

PAN theo đuổi chính sách nhất quán lấy tăng trưởng kinh tế để lớn mạnh, và định hướng phát triển bền vững để trường tồn.

Chúng tôi đảm bảo sự hài hòa giữa các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở tuân thủ các quy định luật pháp hiện hành, nghiêm túc tuân thủ các các hướng dẫn và tiêu chuẩn quốc tế mà công ty cam kết thực hiện.

1. Phát triển kinh tế:

 • Chúng tôi tập trung hoạt động trong ngành nông nghiệp và thực phẩm vốn là lợi thế cơ bản của Việt Nam. 
 • Chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp có sẵn tài sản, thị trường và tiềm năng phát triển tốt
 • Chúng tôi xây dựng và liên tục cải tiến hệ thống Quản trị công ty để kiểm soát được mọi hoạt động ở các cấp. Hệ thống này cũng đảm bảo sự minh bạch trong thông tin, đem lại quyền lợi tối đa và công bằng cho các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ, lẻ. PAN thiết lập các thủ tục nội bộ, quy trình phối hợp và quy định kiểm soát toàn diện tới cả công ty thành viên nhằm sớm phát hiện và điều chỉnh những sự cố có thể xảy ra.
2. Bảo vệ môi trường:

Với đặc thù của ngành nông nghiệp, thực phẩm, tác động của PAN và các công ty thành viên đối với môi trường là đáng kể. Chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý môi trường dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO14000, ASC, MSC…:

 • Kiểm soát chặt chẽ các khía cạnh môi trường, tác động môi trường và xác lập một hệ thống kiểm soát các khía cạnh môi trường với các biện pháp và hành động cụ thể.
 • Xác định và đánh giá mức độ tuân thủ yêu cầu của Luật và yêu cầu khác từ các bên liên quan
 • Lập biện pháp ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra
 • Tổ chức việc theo dõi, đo lường kết quả hoạt động và cải tiến liên tục

Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu các tác động tiêu cực, cải tiến sản phẩm và công nghệ theo hướng thân thiện môi trường.

3. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

PAN tự nhận thức trách nhiệm của tập đoàn với nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và cộng đồng xung quanh. Chúng tôi nỗ lực đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đối tượng này thông qua:

 • Tạo việc làm đem lại thu nhập tốt, cung cấp các chế độ phúc lợi, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 • Thúc đẩy quá trình cung cấp cho xã hội những sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo an toàn và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng
 • Đào tạo kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật cho người nông dân để tạo ra sản phẩm có giá trị cao
 • Thúc đẩy sự hợp tác, sản xuất và trao đổi hàng hóa với các đối tác và nhà cung cấp để cùng phát triển.
 • Tạo điều kiện làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe của người lao động và những đối tượng có thể bị ảnh hưởng.
 • Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
 • Đảm bảo môi trường sống tự nhiên cho cộng đồng

The PAN Group định hướng theo các chuẩn mực quốc tế về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

4. Chủ đề phát triển bền vững:

Chủ đề năm 2017: Thực hành nông nghiệp tốt và an toàn thực phẩm.

Trong năm 2017, tập đoàn PAN lên kế hoạch thực hiện một loạt các dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ hiện đại với những sản phẩm nông sản chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ của cả thị trường nội địa và nước ngoài. Đặc biệt, tập đoàn PAN còn hướng tới mục tiêu canh tác bền vững chứ không chỉ quan tâm đến vấn đề năng suất, chất lượng và coi đó là nền tảng vững chắc, động lực cho sự phát triển trong tương lai.

Nông nghiệp là lĩnh vực truyền thống và có nhiều tiềm năng ở Việt Nam. Tập đoàn PAN với quyết tâm và thế mạnh của mình sẽ góp phần đưa ngành nông nghiệp lên một tầm cao mới, đem lại lợi ích cho tất cả các bên.

Back to Top