Bộ nguyên tắc sản xuất Tập đoàn PAN

Bộ nguyên tắc sản xuất Tập đoàn PAN do Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ban hành, trong đó đưa ra các yêu cầu của tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thực phẩm. Bộ nguyên tắc được ban hành nhằm đảm bảo hoạt động của các bên liên quan phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết của tập đoàn: “Cung cấp cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc uy tín trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh”.

Bộ nguyên tắc này được lãnh đạo cao nhất phê duyệt, được giám sát tuân thủ và định kỳ xem xét đảm bảo sự phù hợp. Mọi thông tin phản ánh về tài liệu và sự bất tuân thủ của các bên liên quan nếu có vui lòng liên hệ và phản ánh với công ty.

Bộ nguyên tắc sản xuất PAN: Bo nguyen tac SX PAN.pdf

Back to Top